Realizujemy projekty dofinansowane z funduszy unijnych.

Dzięki temu możemy lepiej realizować potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów

QNAP Certified Partner

Realizowane projekty

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "VERMONT" RAFAŁ SAPOTA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Implementacja nowej platformy informacyjno-komunikacyjnej celem obsługi zoptymalizowanych procesów biznesowych w obszarach B2B i B2E”

Celem projektu jest zakup i wdrożenie infrastruktury informatycznej dla zintegrowanego systemu wsparcia ICT dedykowanego dla optymalizacji i procesów biznesowych i przepływu informacji pomiędzy Wnioskodawcą a klientami i pracownikami.
Projekt dotyczy automatyzacji przebiegu części procesów i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji i planowania prowadzonych działań. Dzięki implementacji mechanizmów workflow oraz wymiany elektronicznej, a w szczególności wprowadzenia mechanizmów kontroli i nadzoru nad zleceniami Wnioskodawca zamierza uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć jakość świadczonych usług serwisowych oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich realizacji.
Nowy system winien uwzględniać specyfikę branży oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B i B2E pomiędzy Wnioskodawcą i jego klientami oraz personelem i będzie obejmował cały zakres działalności Wnioskodawcy czyli w obszarze zamówień, realizacji i świadczeni usług oraz ich obsługi formalnej i biznesowej.

Kluczowym rezultatem projektu jest dalsza optymalizacja procesów poprzez usprawnienia przepływu informacji i relacji pomiędzy Vermont a kontrahentami, automatyzacja i optymalizacja przebiegu części procesów i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań.
Moduły obsługi relacji B2B i B2E, planowane do wdrożenia w Vermont, umożliwiać będą pracownikom i kontrahentom obsługę zgłaszanych zapotrzebowań klientów niezależnie od segmentu i kanału świadczenia usług czyli zarówno usług zdalnych jak i wyjazdowych, zautomatyzowane prowadzenie kampanii sprzedaży, zliczanie statystyk dotyczących parametrów ilościowych i jakościowych pracy, raportowanie na poziomie operacyjnym i zarządczym.
Elektroniczny biznes w przedsiębiorstwie polega na realizacji na drodze elektronicznej wewnętrznych i zewnętrznych procesów przedsiębiorstwa. U podstaw projektu leży dążenie do zastosowania rozwiązań informatycznych TIK dla obsługi elektronicznego biznesu a w tym:

 • zastąpienia formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych elektronicznymi i zorganizowanie ich przepływu z wykorzystaniem rozwiązań elektronicznych;
 • zorganizowanie interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych zamiast bezpośrednich spotkań;
 • Nieformalne dokumenty papierowe są zastąpione plikami, które można wymieniać za pomocą poczty elektronicznej i bezpośredniej wymiany poprzez Internet.
 • Projekt obejmuje cztery główne obszary biznesowe w firmie Wnioskodawcy a to
  • Optymalizację nadzoru serwisowego dla kontrahentów wnioskodawcy w trybie 7/24;
  • Optymalizacji cyklu przyjmowania i realizacji zleceń;
  • Optymalizacji płatności i rozliczeń;
  • Optymalizację planowania prac ekspedycji.

Bezpośrednim rezultatem projektu jest rozwój innowacyjności w przedsiębiorstwie Vermont poprzez wdrożenie wprowadzenie innowacji produktowych/usługowych, procesowych (znacząco ulepszonej metody realizacji procesu doradztwa) oraz organizacyjnej i marketingowej będących rezultatem wdrożenia modułów B2B i B2E dla świadczenia usług serwisowych na rzecz kontrahentów.

Wartość projektu: 338 127,00 zł

.

Dofinansowanie projektu z UE: 124 655,00 zł.

Zaufali nam:

Dlaczego warto wybraćNAS!

Jeśli używasz jednego z programów firmy Comarch, Sage lub Insert, jesteśmy idealnym partnerem dla Ciebie. W ramach stałej umowy obsługi informatycznej, bez dodatkowych opłat gwarantujemy poprawne działanie tych systemów, aktualizacje oraz wszelkie rozszerzenia (bez kosztów licencji).