Kiedy warto przeprowadzić audyt informatyczny obraz 1

Kiedy warto przeprowadzić audyt informatyczny?

Od wielu lat przedsiębiorstwa zlecają przeprowadzanie różnych audytów. Zgodnie z definicją są to po prostu kontrole, których celem jest ocena konkretnych działań firmy pod kątem ich zgodności z założeniami biznesowymi oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Tego typu analizy coraz częściej skupione są wokół nowoczesnych technologii, a konkretniej systemów informatycznych.

Każda firma chcąca się rozwijać, musi inwestować w nowoczesną infrastrukturę IT, w tym sprzęt IT. W pracy wykorzystuje się różnego rodzaju oprogramowanie, strony internetowe, usługi chmury danych, serwery, czy nawet firmowe skrzynki pocztowe. Wszystkie te elementy muszą działać z maksymalną sprawnością, a do tego powinny zapewniać odpowiedni poziom ochrony danych. Z tego powodu audyty IT w dzisiejszych czasach są bardzo istotne. Sprawdź, kiedy warto przeprowadzić audyt informatyczny! 

W jakim celu wykonywane są audyty informatyczne?

W obecnych czasach kluczem do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest posiadanie przez nie dobrze zoptymalizowanego systemu informatycznego. Związane z nim audyty skupiają się więc na dokładnej ocenie wydajności działania całej infrastruktury IT. Poprzez kontrolę można ustalić jej mocne oraz słabe strony. Znajomość tych drugich daje podstawy do opracowania planów ich wyeliminowania. Bardzo istotną kwestią jest bezpieczeństwo IT w tym danych – na tym także skupiają się audyty informatyczne.

Można więc stwierdzić, że audytowanie systemów IT ma na celu usprawnienie ich działania, odpowiednie zabezpieczenie i jednocześnie zoptymalizowanie kosztów związanych z ich użytkowaniem.

Jakie obszary obejmują audyty informatyczne?

Co do zasady, audyty informatyczne są niezwykle złożonymi procesami, za których realizację powinni odpowiadać najlepsi specjaliści z branży. Warto więc zlecać to zadanie doświadczonym firmom, takim jak np. Vermont, od lat realizujemy tego typu prace i cieszymy się renomą na rynku. Każde audytowanie ma inny charakter, co wynika z odmienności procesów biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwach. Jednak proces ten zawsze obejmuje trzy podstawowe obszary – tj. infrastrukturę, oprogramowanie oraz bezpieczeństwo. Poniżej je bardziej szczegółowo opisujemy. 

1

Audyt infrastruktury IT

Jest to kontrola części hardware’owej systemów informatycznych. Oznacza to, że audyt obejmuje m.in. wszystkie komputery, serwery i inne urządzenia tworzące szeroko pojętą sieć IT. Sprawdza się np. ich konfigurację, poziom stosowanych zabezpieczeń oraz wydajność działania pod kątem procesów biznesowych realizowanych w danej firmie.

2

Audyt oprogramowania IT

Obejmuje szeroko pojęty software, czyli m.in. systemy operacyjne oraz zainstalowane w nich programy. Sprawdzana jest np. legalność wykorzystywanego oprogramowania, poprawność jego konfiguracji oraz to, czy regularnie wykonywane są aktualizacje.

3

Audyt bezpieczeństwa IT

W dzisiejszych czasach jest to niezwykle ważny element każdego audytu infrastruktury informatycznej. Firmy są bardzo narażone na ataki hakerów, którzy dążą do wykradnięcia cennych danych, aby później sprzedać je na czarnym rynku. Informacje mogą być utracone również w wyniku różnych awarii czy np. działania nierzetelnych pracowników.

Z tego powodu audyt bezpieczeństwa danych obejmuje analizę potencjalnych zagrożeń, a następnie kontrolę tego, jak firma jest na nie przygotowana. Ocenia się poziom stosowanych zabezpieczeń, poprawność ich konfiguracji oraz to, czy są one spójne z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym związanymi z RODO.

Efektem wykonanego audytu jest raport informujący o aktualnym stanie bezpieczeństwa danych. Na jego podstawie specjaliści powinni opracować plan wdrożenia rozwiązań zwiększających ochronę IT w firmie.

Kiedy warto zlecić przeprowadzenie audytu informatycznego?

audyty it obraz 2

Po pierwsze audyty informatyczne powinno się przeprowadzać w celach prewencyjnych, głównie pod kątem ochrony danych. Z tego powodu warto zlecać je regularnie i zwykle zaleca się robienie takiej kontroli przynajmniej raz w roku.

Audyt IT można jednak przeprowadzić także w momencie, gdy przedsiębiorca ma podejrzenia, iż dane firmowe są zagrożone albo system informatyczny jest niewydajny. Dzięki temu można szybko uzyskać dane dotyczące infrastruktury informatycznej i podjąć kroki mające na celu lepsze zabezpieczenie systemu IT lub jego unowocześnienie. Rozwój infrastruktury IT w dobie ciągłego postępu technologicznego jest nieunikniony, jeśli nie chcemy, aby nasza firma popadła w dług technologiczny. 

Audyt informatyczny - korzyści

Najważniejszą korzyścią płynącą z regularnego przeprowadzania audytów IT jest możliwość utrzymywania wydajności infrastruktury IT na najwyższym poziomie. Do innych istotnych zalet należy zaliczyć:

Czy warto przeprowadzić audyt informatyczny? Podsumowanie

Audyt informatyczny warto przeprowadzić wtedy, kiedy chcemy, aby nasza firma efektownie prosperowała – pod względem infrastruktury, zasobów, jak i bezpieczeństwa. To, jak długo trwa audyt informatyczny uzależniony jest od wielkości firmy i jej charakteru. Zazwyczaj audyty informatyczne nie trwają dłużej niż miesiąc czasu. Dłużej natomiast może zająć wdrożenie zalecanych rozwiązań, które zostały wyszczególnione w audycie. Jeśli zależy Ci na profesjonalnym audycie informatycznym, skorzystaj z naszych specjalistów z branży IT.